Mats Olsson

Pristagare år 2002 i kategorin Lukas Bonniers Stora Journalistpris: Mats Olsson, Expressen

Juryns motivering

"För att han i ett ständigt samtal med sina läsare kunnigt, konsekvent och med mycket humor röjt nya vägar inom såväl musik- som sportjournalistiken."

Mats Olsson Mats Olsson