Om priset

Om priset

Stora Journalistpriset är Sveriges mest prestigefyllda pris för journalister. Det instiftades 1966 och delas ut av Bonnier AB för att främja goda yrkesprestationer inom journalistiken.

Priset delas årligen ut i fyra klasser: Årets Avslöjande, Årets Berättare, Årets Förnyare och Lukas Bonniers Stora Journalistpris. I de tre förstnämnda klasserna väljer juryn först tre nomineringar i varje priskategori. Vilka som blivit nominerade offentliggörs vid en särskild ceremoni, och juryn tar det slutliga beslutet på ett möte samma dag som prisutdelningen sker.

Lukas Bonniers Stora Journalistpris delas ut till en journalist som under en lång följd av år visat prov på skicklighet och framstående journalistisk gärning.

Prissumman i varje kategori är 100 000 kr.

Juryn består av 12 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter från hela Mediesverige. Dessa är framstående och kunniga journalister från olika medieslag och ofta konkurrerande företag, med stor erfarenhet och allmän klokskap. Att bli invald i Stora Journalistprisets jury är ett hedersuppdrag.

Jurymedlemmarna sitter invalda i tre år på personliga mandat, som kan förlängas med ett år. När arbetet börjar delas juryn in i tre arbetsutskott med fyra ledamöter i varje. De föreslår tre nominerade kandidater i sin priskategori, men besluten om nominerade och vinnare fattas av hela juryn. Arbetsutskotten föreslår också en kandidat till Lukas Bonniers stora journalistpris.

Nuvarande ordförande i juryn är Jonas Bonnier. Ordförande röstar enbart om det krävs en utslagsröst. Verkställande ledamot är Stefan Mehr, utan rösträtt. Hela jurylistan finns att läsa här. Hela jurylistan finns att läsa här.